Όλοι οι χειριστές σκαφών που διαθέτουν εξωλέμβια μηχανή γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι συγκεκριμένες μηχανές τολμώ να πω είναι κάπως μυγιάγγιχτες και οπωσδήποτε απαιτούν επίβλεψη και σωστό συνδυασμό μεταξύ του ετήσιου service που γίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, αλλά παράλληλα σημαντική είναι και η δική μας φροντίδα στο θέμα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η μηχανή μας θα είναι καθ‘ όλα έτοιμη για τις θαλάσσιες εξορμήσεις μας.

Όπως ανέφερα πιο πάνω, είναι πολύ σημαντικό η μηχανή να επιβλέπεται και να συντηρείται μέσα από το ετήσιο service που γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς των εκάστοτε μηχανών όπου ανήκουν. Δεν πρέπει ποτέ να αμελούμε τη διαδικασία αυτή, αφενός γιατί η μηχανή παρακολουθείται και εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της, αφετέρου διότι προλαμβάνουμε μεταγενέστερες τεχνικές ανωμαλίες που ίσως επιφέρουν σοβαρές ζημίες στο μέλλον.

Πέρα όμως από την ετήσια παρακολούθηση και συντήρηση, εμείς, ως χειριστές και ιδιοκτήτες σκαφών, θα πρέπει να ακολουθούμε κάποια βήματα ή, αν θέλετε, διαδικασίες οι οποίες δεν απαιτούν εξειδίκευση, αλλά μάλλον χρόνο, που μέσα από αυτές εξασφαλίζουμε τη σωστή φροντίδα της μηχανής μας· οπωσδήποτε η φροντίδα αυτή αποσκοπεί στο να βρίσκεται αυτή στο πεδίο μάχης για πολλά χρόνια.

FLUSHING (εσωτερικό πλύσιμο της μηχανής με γλυκό νερό)

Αυτή η διαδικασία είναι τόσο απλή αλλά, παράλληλα, πολύ σημαντική για την καλή, μακροχρόνια ζωή της μηχανής, γιατί απομακρύνουμε τα αλάτια από το εσωτερικό της.

Αυτή η διαδικασία σίγουρα προτείνεται και από τους κατασκευαστές, ανεξαρτήτως τύπου, δίχρονου ή τετράχρονου, που δουλεύει με ανοικτό κύκλωμα ψύξης.

Για τις μηχανές με κλειστό κύκλωμα ψύξης δεν απαιτείται η διαδικασία αυτή. Το πλύσιμο επιτυγχάνεται είτε από τις ειδικές βεντούζες που εφαρμόζουν στις πλευρές του ποδαριού, είτε με την ειδική υποδοχή της μάνικας που βρίσκεται χαμηλά στον κορμό της.

Κάποιοι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι το πλύσιμο εξασφαλίζεται καλύτερα εν λειτουργία, με χαμηλές στροφές της μηχανής, και άλλοι με σβηστή μηχανή. Καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας για να σας καθοδηγήσει σωστά. Το σίγουρο είναι το πλύσιμο να γίνεται πάντα όταν η μηχανή μας είναι ακόμη ζεστή, έτσι εξασφαλίζουμε ότι τα αλάτια θα αποκολληθούν εύκολα από εσωτερικό της.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καλό θα είναι να ανοίγουμε το κουβούκλιο (καπάκι) της μηχανής και να καθαρίζονται όλα τα μηχανικά μέρη της με αντισκωριακό.

Απαραίτητο είναι να καθαρίζονται πολύ καλά τα κάτω μέρη, εκεί δηλαδή όπου μπορεί να εντοπιστούν λαδιές, ακαθαρσίες και αλάτια που προέρχονται από τη συνεχή λειτουργία της μηχανής μας. Τέλος, ένα καλό ξέπλυμα με γλυκό νερό πριν το κλείσιμο, χωρίς να υπάρχει ο φόβος βραχυκυκλώματος από τα διάφορα καλώδια, αφού αυτά είναι κατασκευαστικά προστατευμένα από εισροή νερού.

Να γίνεται οπτικός έλεγχος σε όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα τυχόν απώλειες θα πρέπει άμεσα να επιδιορθώνονται. Επίσης, σημαντικό είναι να γνωρίζει ο χειριστής τα σημεία των ηλεκτρικών ασφαλειών-fuse panel και να είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιαδήποτε καμένη ασφάλεια. Γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να υπάρχουν αμοιβές ασφάλειες στο σκάφος, και σίγουρα σε σημείο όπου προστατεύονται από υγρασίες.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση. Για τους κλειστούς τύπους δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα παρά μόνο συχνή επιθεώρηση ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και αποδίδουν σωστά. Για τους ανοικτούς τύπους θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουμε τη στάθμη των υγρών και να συμπληρώνουμε όποτε χρειάζεται. Λίγο γράσο στους πόλους και στους δυο τύπους είναι αναγκαίο ώστε να εξασφαλίσουμε την καλή κατάσταση των πόλων και των παρελκόμενων τους.

Τακτικός έλεγχος της στάθμης του λαδιού και της ποιότητας. Βασικό είναι, όταν κατά τον έλεγχο διαπιστώσουμε ασυνήθιστο χρώμα, εντοπίσουμε υγρασία ή ασυνήθιστη απώλεια λαδιού, να απευθυνθούμε άμεσα στον τεχνικό μας.

Οπτικός έλεγχος της φτερωτής (impeller)

Το μηχανικό μέρος που ευθύνεται για τη σωστή ψύξη της μηχανής. Θα πρέπει, λοιπόν, να ελέγχουμε τα πτερύγια, και τυχόν παραμορφώσεις να αναφέρονται στον μηχανικό. Οπωσδήποτε το impeller ελέγχεται κατά την ετήσια επιθεώρηση. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας καθησυχάζει, γιατί μετά από μια πλεύση σε ρηχά νερά, ο κίνδυνος αναρρόφησης άμμου θα προξενούσε ζημιά στο impeller.

Καλό είναι το σβήσιμο μιας μηχανής να γίνεται εφόσον αποκόψουμε την εισαγωγή καυσίμου και αφήσουμε τη μηχανή να δουλέψει μέχρι αυτή να σταματήσει από μόνη της. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι οι ακαθαρσίες του καυσίμου μέσα στα σωληνάκια που δημιουργούν τεχνικά προβλήματα θα είναι αμελητέες.

Το ποδάρι της μηχανής θα πρέπει να βρίσκεται εκτός της θαλάσσης, όταν φυσικά δεν χρησιμοποιείται η μηχανή. Με αυτήν την τακτική εξασφαλίζεται η μείωση του κινδύνου της ηλεκτρόλυσης. Η ηλεκτρόλυση, με απλά λόγια, είναι το φαινόμενο διάβρωσης μεταλλικών επιφανειών.

Βέβαια, το πρόβλημα αντισταθμίζεται με την καθοδική προστασία, δηλαδή με την τοποθέτηση ανοδίων ψευδαργύρου στα διάφορα βρεχάμενα μέρη της μηχανής. Καλό είναι, όμως, να διατηρούμε το ποδάρι της μηχανής μας όσο το δυνατό στεγνότερο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ

1. Μια εφεδρική προπέλα, συνοδευόμενη με τον σχετικό πείρο και το παξιμάδι της, θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο σκάφος. Η απώλεια της προπέλας για οποιονδήποτε λόγο επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες.

2. Θα πρέπει οι χειριστές να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη διαδικασία εκκίνησης της μηχανής τους με τον εφεδρικό τρόπο (κορδόνι), εφόσον το κεντρικό σύστημα εκκίνησης έχει βλάβη. Φυσικά, το κορδόνι θα πρέπει να βρίσκεται πάντα μέσα στο σκάφος. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται μόνο στις μηχανές μικρού κυβισμού.

3. Να υπάρχουν πάντοτε στο σκάφος τα εργαλεία που αφορούν τη μηχανή μας, καθώς επίσης και το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, που σίγουρο είναι ότι θα μας βοηθήσει σε μια έκτακτη ανάγκη.