Επειδή έτσι γίνεται στην πραγματικότητα. Εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι τα ψάρια κοιμούνται, όχι όμως με τον τρόπο που το κάνουν τα θηλαστικά.

Ενώ μερικά ψάρια εισέρχονται σε μία πραγματική κατάσταση ύπνου, τα θηλαστικά διέρχονται από διάφορα στάδια, χρησιμοποιώντας διαφορετικές εγκεφαλικές συνδέσεις, κάτι το οποίο δεν κάνουν τα ψάρια.

Τα ψάρια δεν είναι απαραίτητο να παραμείνουν άγρυπνα για να προσλάβουν οξυγόνο με τα βράγχια, όπως κι εμείς δεν είναι απαραίτητο να παραμένουμε άγρυπνοι για να αναπνεύσουμε. Μερικά είδη μάλιστα έχουν συγκεκριμένες περιοχές για ύπνο μέσα στη θάλασσα, το “κρεβάτι” τους, όπου πάνε μόνο για να κοιμηθούν και δεν κάνουν τίποτα άλλο.

Σε ορισμένα είδη μάλιστα, μπορούμε ουσιαστικά να τα βγάλουμε μέσα από το νερό, προτού ξυπνήσουν.